Up
 
 

Sposób obliczania przez OSD wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI

Informacja Prezesa URE Nr 16/2012

Przeprowadzona przez Prezesa URE, szczegółowa analiza zamieszczanych na stronach internetowych poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych wskaźników niezawodności sieci dystrybucyjnej, wykazała szereg niezgodności, wynikłych z różnej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu metod stosowanych przez OSD przy obliczaniu ww. wskaźników, w celu zapewnienia ich porównywalności oraz jednakowego podejścia metodologicznego przez wszystkich OSD w kraju, Prezes URE wydał Informację, w której przedstawił zasady ich wyznaczania.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 21.06.2012
Tagi: