Up
 
 

Dzień Informacyjny KE - proces identyfikacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest - PCI)

17 lipca 2012 r. w godz. 10.00-16.00 Komisja Europejska zorganizuje Dzień Informacyjny, by przedstawić interesariuszom proces identyfikacji projektów PCI. W programie dnia znajdą się szczegóły procesu wyznaczania projektów, ostatnie inicjatywy i działania w regionach oraz konsultacje publiczne ws. listy projektów zgłoszonych jako potencjalne PCI. Komisja planuje także zaprezentować kolejne kroki w tym zakresie.

Pełen program wydarzenia zostanie udostępniony na stronie KE w późniejszym terminie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Dniu Informacyjnym KE proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie KE: www.ec.europa.eu

Rejestracja na zasadzie pierwszeństwa trwać będzie do 13 lipca. Liczba miejsc jest ograniczona, w razie ich wyczerpania, rejestracja może zostać zamknięta we wcześniejszym terminie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

***

Proces wyznaczania projektów PCI został opisany w projekcie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego Decyzję nr 1364/2006/WE”, opublikowanym przez Komisję Europejską 19 października 2011 r. Rozporządzenie, które weszło w skład tzw. Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego, ma na celu zapewnienie korzystnych warunków dla modernizacji i rozbudowy europejskiej infrastruktury energetycznej oraz transgranicznych połączeń międzysystemowych, co z kolei będzie krokiem w kierunku budowy europejskiego rynku energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.

Zgodnie z propozycjami KE, Unia Europejska wyda na inwestycje w sektorze energetycznym 9,1 miliarda euro (w latach 2014-2020). Fundusze te będą przeznaczone na dofinansowywanie projektów PCIs, które są niezbędne dla realizacji przyjętych przez Komisję energetycznych priorytetowych obszarów i korytarzy infrastrukturalnych. Polska uczestniczyć będzie w 5 korytarzach energetycznych (elektroenergetycznych i gazowych). Dla energii elektrycznej są to: North-South electricity interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe ("NSI East Electricity") oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan in electricity ("BEMIP Electricity"); dla gazu - North-South gas interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe ("NSI East Gas"), Southern Gas Corridor ("SGC") oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas ("BEMIP Gas").

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.06.2012
Tagi: