Up
 
 

O taryfach dla ciepła. URE na seminarium w Świnoujściu

W czasie wakacji przedstawiciele regulatora dzielą się wiedzą z uczestnikami rynku energii

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zorganizowała w Świnoujściu doroczne seminarium poświęcone rynkowi ciepła. 4 lipca pracownicy Urzędu z Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Szczecinie dzielili się wiedzą z przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie aktualnych problemów sporządzania i zatwierdzania taryf dla ciepła.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych reprezentujących województwo: pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie oraz wielkopolskie.

Dyrektor szczecińskiego Oddziału URE - Anna Bródka - informowała przedstawicieli przedsiębiorstw o tendencjach kształtowania się cen i stawek opłat za ciepło w 2011 r. oraz w I półroczu 2012 r.

Natomiast główny specjalista Robert Niewadzik omówił najczęściej występujące problemy związane z procesem taryfowania. Wskazano między innymi na: terminy rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryf dla ciepła, zasady dokumentowania i sporządzania wniosków oraz zmiany w przepisach dotyczących publikacji taryf w dziennikach urzędowych.

Eksperci URE dyskutowali z przedstawicielami przedsiębiorstw ciepłowniczych na tematy dotyczące taryfowania, w tym o zasadach określania kosztów uzasadnionych, zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność związaną z zaopatrzeniem w ciepło oraz wskaźników technicznych przyjmowanych do kalkulacji taryf.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.07.2012
Tagi: