Up
 
 

CEER na rzecz odbiorców energii

Trwają przygotowania do Obywatelskiego Forum Energii w listopadzie 2012 w Londynie.

Europejska Rada Regulatorów Energetyki (CEER) z udziałem organizacji konsumenckich przygotowuje dokument „Wizja roku 2020dla europejskiego odbiorcy energii”.

W opinii CEER, w perspektywie roku 2020 istotne dla odbiorców energii są przede wszystkim cztery filary organizacji rynku: przystępność cenowa, łatwość w poruszaniu się na rynku energii, niezawodność usług, ochrona i wzmocnienie pozycji konsumenta.

Próbą generalną przed konsultacjami społecznymi dokumentu CEER, była interaktywna konferencja „Kreowanie wizji roku 2020 dla europejskiego odbiorcy energii”, z udziałem 157 uczestników, w tym 37 reprezentantów organizacji konsumenckich z 20 państw UE.

Dla europejskich regulatorów energii kluczowy w pracach nad dokumentem jest udział partnerów społecznych, oraz ich opinia, często krytyczna, wobec panujących realiów rynkowych.

Swoje doświadczenia we wspieraniu odbiorców energii przedstawił m.in. Paweł Rokicki ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, podkreślając wciąż niski poziom wiedzy konsumentów i ciągle niewielką, w porównaniu do innych krajów UE, liczbę zmian sprzedawcy.

Istotny, według przedstawiciela SKP, jest faktyczny brak konkurencji na rynku energii odbiorców indywidualnych. Wielu konsumentów nie posiada dostatecznej informacji ani wiedzy i postrzega zmianę sprzedawcy jako problem lub uciążliwą procedurę. Z punktu widzenia odbiorcy najważniejszymi czynnikami efektywnego rynku są: dostępność i przystępność cenowa ofert, dobra obsługa klienta, przejrzyste rachunki i umowy oraz dobre warunki proponowanych umów. Chociaż rachunek za energię jest podstawowym źródłem informacji, w praktyce często jest bardzo mało przydatny. Obowiązek zawarcia informacji i porady na temat efektywności energetycznej na rachunku mogłyby być pomocnym rozwiązaniem dla odbiorców energii. SKP podkreśla także znaczenie szybkiego oraz sprawiedliwego przeprowadzania postępowań w spawie skarg konsumenckich. Przedstawiciel SKP podzielił się doświadczeniami swojej organizacji w zakresie pomocy udzielanej odbiorcom energii, dotyczącej oceny prawidłowości zapisów umów, a także wysiłkami podejmowanymi przez SKP dla zapewnienia przejrzystości oraz budowania zaufania konsumentów. Wspominając również o współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przy dwóch edycjach Targach Wiedzy Konsumenckiej.

***

Opinie uczestników konferencji CEER wykorzysta w pracy nad dokumentem „Wizja roku 2020 dla europejskiego odbiorcy energii”. Zapraszamy do lektury podsumowania z konferencji CEER (tłumaczenie robocze).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.08.2012
Tagi: