Up
 
 

Termin przedłożenia planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 28/2012

25 października 2012 r. Prezes URE, Marek Woszczyk poinformował o terminie przedkładania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego do Prezesa URE w celu zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, operatorzy, o których mowa w ust. 1 tegoż przepisu, aktualizują coroczne plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego i - w terminie do 15 listopada danego roku - przedkładają je Prezesowi URE, do zatwierdzenia w drodze decyzji.

Termin ten został ustalony przez ustawodawcę w celu umożliwienia Prezesowi URE przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia planu ograniczeń w terminie pozwalającym na ewentualne zastosowanie danego planu ograniczeń w szczycie sezonu zimowego, w czasie którego następuje zwiększenie zużycia gazu ziemnego w Polsce.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.10.2012
Tagi: gaz