Up
 
 

Konferencja „Rynek Ciepła REC 2012” z udziałem URE

Prezentacja problemów rynku ciepła z perspektywy odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych stanowiła główny przedmiot XVIII konferencji naukowo-technicznej, która odbyła się w dniach 17-19 października 2012 r. w Nałęczowie. Kluczowymi tematami obrad były kwestie związane z modelowaniem w energetyce i skutecznością ogrzewania budynków oraz trendy i bariery w rozwoju rynku ciepła.

W spotkaniu organizowanym przez redakcję czasopisma „Rynek Energii” we współpracy z Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., uczestniczył dr Paweł Bogusławski, Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych URE.

Podczas prezentacji zatytułowanej „Urzędowa regulacja obrotu ciepłem. Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa” przedstawiciel URE omówił ustawy i rozporządzenia normujące funkcjonowanie rynku ciepła w Polsce. Wiele uwagi w wystąpieniu URE poświęcono kwestii obliczania planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła przyjmowanych do kalkulacji cen i stawek w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji oraz obowiązkom Prezesa URE obejmującym obliczanie i ogłaszanie średnich cen sprzedaży ciepła oraz wysokości wskaźnika referencyjnego.

Podczas swojej prezentacji przedstawiciel Urzędu zwrócił również uwagę na zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, omawiając m.in. uproszczony sposób wyznaczania planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, a także wyjaśnił metody regulowania cen ciepła, przewidziane w projekcie ustawy - Prawo energetyczne.

Podczas prezentacji zatytułowanej „Urzędowa regulacja obrotu ciepłem. Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa” przedstawiciel URE omówił aktualnie obowiązujące przepisy ustawy - Prawo energetyczne, które wyznaczają kierunek zmian funkcjonowania rynku ciepła w Polsce oraz wybrane dyspozycje do tych przepisów z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Wiele uwagi w wystąpieniu URE poświęcono kwestii obliczania planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła przyjmowanych do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji i związanym z tym obowiązkiem Prezesa URE obejmującym obliczanie i ogłaszanie średnich cen sprzedaży ciepła oraz wysokości wskaźnika referencyjnego.

Podczas swojej prezentacji przedstawiciel Urzędu zaprezentował również zawarty w projekcie ustawy - Prawo energetyczne, sposób kształtowania cen i stawek opłat z użyciem wskaźnika zmiany kosztów (tzw. taryfy ex post).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.10.2012
Tagi: ciepło