Up
 
 

Przetarg na „Negawaty” uruchomiony

PSE Operator poinformował o rozpoczęciu postępowania publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi Praca Interwencyjna: Redukcja Zapotrzebowania na polecenie OSP".

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych idysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do 4 lutego 2013 r.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA).

Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na stronie www.pse-operator.pl/przetargnegawaty.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 17.12.2012