Up
 
 

O nowych źródłach energii podczas debaty w Pałacu Prezydenckim

12 grudnia br. w ramach Forum Debaty Publicznej odbyła się konferencja pt. Nowe źródła energii - jaka energia dla Polski?, w której, obok Prezydenta Bronisława Komorowskiego, udział wzięli m.in.: Minister Środowiska i Prezes URE. W debacie zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP uczestniczyli również przedstawiciele innych resortów i instytucji rządowych, a także szefowie największych firm energetycznych w Polsce i eksperci.

Zasadniczym celem spotkania w Pałacu Prezydenckim było określenie kierunków zmian w krajowej polityce energetycznej w kontekście zasobów krajowych oraz unijnych i krajowych regulacji, a także bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki - w tym konkurencyjnego rozwoju gospodarczego w oparciu o nowe źródła energii.

Otwierając debatę Prezydent Komorowski stwierdził, iż Polacy są otwarci na szukanie nowych rozwiązań, nowych szans, na odważne decyzje w kwestiach energetyki. Odwołując się do wyników sondaży, wedle których ponad 70% Polaków opowiada się za eksploatacją gazu łupkowego, a nieco więcej niż 50% - za energetyką jądrową, Prezydent zauważył, że społeczeństwo wykazuje duże zainteresowanie i przyzwolenie na wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie energetyki. Dodał, że warto pogłębiać tego typu postawy oraz wykorzystywać sprzyjający klimat społeczny do prowadzenia specjalistycznej debaty w kwestiach energetyki.

Prezydent Bronisław Komorowski wiele uwagi poświęcił również kwestiom związanym z OZE: geotermii, energii wiatrowej i fotowoltaiki. Prezydent uznał, że  energetyka rozproszona bazująca na prywatnych źródłach wytwórczych wpływa na rozwój energii społecznej. Jednocześnie stwierdził, iż należy rozważyć zasadność wprowadzenia moratorium na budowę nowych farm wiatrowych w Polsce do czasu uregulowania kwestii zezwoleń w nowej ustawie.

Zasadniczą kwestią podjętą przez uczestników debaty był sposób wykorzystania polskich zasobów energetycznych, ekonomicznych i technicznych w horyzoncie 2020, 2030 i 2050 r. Ponadto, uczestnicy spotkania starali się wspólnie wypracować odpowiedź na pytanie, czy obecna polityka energetyczna Polski jest adekwatna do wyzwań i prognoz dotyczących rozwoju rynku gazu oraz sektora odnawialnych źródeł energii tudzież urządzeń rozproszonej energetyki. Kolejny punkt rozważań stanowiły możliwości budowania przewagi konkurencyjnej w polskiej gospodarce w wyniku modernizacji energetyki opartej na nowych źródłach energii.

W kontekście konkurencyjności rynku energii elektrycznej w Polsce Prezes URE, Marek Woszczyk, omówił zagadnienie energetyki prosumenckiej, która powstając w oparciu o rozproszone źródła energii wykorzystywane przez konsumentów, stanowi szansę na stworzenie oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta i ustanowienie optymalnych cen energii.

Regulator zaznaczył jednak, że energetyka prosumencka wymaga budowy odpowiedniej infrastruktury, a zatem podjęcia szeregu inwestycji w kierunku dostosowania do obecnej sieci elektroenergetycznej.

***

Głównym założeniem Forum Debaty Publicznej jako formy konsultacji społecznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest przygotowanie ewolucyjnych projektów reform na rzecz modernizacji państwa w duchu możliwie najszerszego porozumienia i konsensusu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.12.2012