Up
 
 

W minionym roku o 433% wzrosła liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych

W grudniu 2012 r. liczba zmian sprzedawcy energii w grupie taryfowej G - gospodarstwa domowe wynosiła 7 183, a zatem o 1 859 więcej niż miesiąc wcześniej. Z kolei w grupie taryfowej A, B, C, odnotowano spadek liczby tych zmian. Podczas gdy w listopadzie 2012 r. sprzedawcę energii zmieniło 2 530 odbiorców przemysłowych, w grudniu zmian było 1 231.

Dane dotyczące liczby zmian sprzedawcy w okresie I-XII 2012 r. przedstawia poniższy wykres:

Jak wynika z monitoringu URE, w minionym roku tj.: od końca grudnia 2011 r. do końca grudnia 2012 r., liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wzrosła o 433,2%, wynosząc na koniec grudnia 2012 r. 76 470. W tym samym okresie o 200,8% zwiększyła się również liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej A, B, C. Według stanu na koniec grudnia 2012 r. liczba ta równała się 65 327.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2009 r. - XII 2012 r. prezentuje wykres:

Uwzględniając informacje zebrane na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, do 31 grudnia 2012 r. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało w sumie 141 797 odbiorców, z czego 76 470 z grupy taryfowej G oraz 65 327 z grupy taryfowej A, B, C.

Dane dla poszczególnych grup taryfowych:

W grudniu 2012 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka ENERGA-Operator SA - 37 027, kolejne dwa miejsca zajęły: PGE Dystrybucja SA - 35 729 i TAURON Dystrybucja SA - 31 788.
Najwięcej energii odbiorcom TPA w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. dostarczył odbiorcom TPA TAURTON Dystrybucja SA - 16 601 604 MWh. Czternastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło w tym czasie wszystkim odbiorcom TPA w sumie 43 559 489 MWh.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 XII 2012 I-XII 2011 I-XII 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 35792 5 997 704 8 464 902
2. ENERGA-Operator SA 7 524 37027 3 642 863 4 590 218
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 31788 12 731 774 16 601 604
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 22497 4 472 207 5 448 374
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 4108 5 446 966 5 861 736
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 10247 1 441 200 2 150 855
7. PKP Energetyka S.A. 83 175 45 167 85 061
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 120 40 936 76 123
9. Orlen S.A. 0 1 0 14 282
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 16 34 11 622 18 224
11. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0 1 0 1 490
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 3 321 822 207 898
13. ZAK S.A. 0 3 0 30 961
14. ZEC w Końskich 0 1 0 7 760
Razem: 36 057 141 797 34 152 261 43 559 489

* W grudniu 2011 r. firma Tauron Polska Energia SA, właściciel Tauron Dystrybucja SA, stał się właścicielem Vattenfall Distribution Poland SA. Aktualnie firma ta działa pod nazwą Tauron Dystrybucja GZE SA, ale od dnia 1 października 2012 r. nastąpiło włączenie jej w struktury Tauron Dystrybucja SA.

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista adresowa Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów jest dostępna m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.01.2013