Up
 
 

Kolejne zwolnienia z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w obrocie paliwami gazowymi na rynku giełdowym

W ślad za decyzją opublikowaną 4 grudnia 2012 r., Prezes URE zwolnił kolejne spółki obrotu gazem z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia w obrocie na rynku giełdowym.

Po rozpatrzeniu przewidzianych prawem wniosków z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf w zakresie obrotu paliwami gazowymi na rynku gazu ziemnego zorganizowanym na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany zwolnione zostały (zgodnie z datą wpłynięcia wniosku):

  • Gunvor Interational B.V. Amsterdam Holandia,
  • Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,
  • Duon Marketing and Trading S.A.,
  • Egesa Grupa Energetyczna S.A.,
  • TAURON Polska Energia S.A.

Podstawą do zwolnienia jest fakt, iż z mocy prawa zarówno rynek gazu ziemnego organizowany przez giełdę towarową jak i rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, spełniają warunki konkurencyjnego segmentu rynku gazu. W związku z powyższym, transakcje dokonywane na tak określonych ustawowo zasadach stanowią podstawę do uznania, że działalność w tym zakresie prowadzona jest ex lege w warunkach konkurencji.

Prezes URE przypomina, że wszystkie spółki obrotu gazem, które zwrócą się do URE z przewidzianym prawem wnioskiem, zostaną zwolnione z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia w zakresie obrotu na rynku giełdowym, niezwłocznie po złożeniu ww. wniosku.
 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.01.2013
Tagi: gaz