Up
 
 

Potencjał OZE tematem posiedzenia Komisji Gospodarki

Przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki zaprezentowali potencjał krajowy odnawialnych źródeł energii podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki, 7 lutego 2013 r.

Reprezentujący URE: Pani Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych i Pan Leszek Wodzyński, naczelnik Wydziału ds. Systemów Wsparcia Energii Odnawialnej, Wytwarzanej w Kogeneracji i Efektywności Energetycznej w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych, zaprezentowali dane dotyczące mocy zainstalowanej koncesjonowanych instalacji OZE oraz produkcji energii elektrycznej w OZE. W tym kontekście wskazali m.in. na wzrost łącznej mocy odnawialnych źródeł energii elektrycznej zainstalowanych w Polsce w 2012 r. o ponad 1300 MW w porównaniu do roku poprzedniego.

Istotne miejsce w prezentacji zajęła kwestia liczby świadectw pochodzenia, wydanych przez Prezesa URE na przestrzeni lat 2005 - 2012. Omawiający zagadnienie podkreślili, iż świadectwa pochodzenia, zwane również „zielonymi certyfikatami”, są niezbędnym elementem mechanizmu wsparcia pośredniego dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną, zarówno w odnawialnych źródłach energii, jak i w wysokosprawnej kogeneracji.

Pracownicy Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych przedstawili również udział energii elektrycznej z OZE w krajowej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w świetle realizacji obowiązku OZE w latach 2005 - 2012. Tym samym przypomnieli, że w związku z zapisami zawartymi w pakiecie klimatycznym 3 × 20, Polska jest zobowiązana w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, które pozwolą zmniejszyć zależność od importowanych paliw kopalnych, a co za tym idzie wpłyną na wzrost wykorzystania nowych technologii energetycznych.

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w zakładce Odnawialne Źródła Energii specjalnie dla Państwa uruchomiony został dział o nazwie Potencjał krajowy OZE w liczbach, który będzie na bieżąco aktualizowany.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 11.02.2013
Tagi: OZE