Up
 
 

Ponad 165 tysięcy odbiorców zmieniło sprzedawcę energii. Wyniki kolejnego pomiaru zmian sprzedawcy energii

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, według stanu na koniec lutego 2013 r., liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe) wynosiła 91 344, a w grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi i instytucjonalni) - 74 034.

Dane przedstawione przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę pokazują, że od końca grudnia 2012 r. do końca lutego 2013 r. liczba odbiorców TPA wśród odbiorców przemysłowych zwiększyła się o 8 716. W tym samym okresie liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zmienili sprzedawcę energii (tak zwani odbiorcy TPA) wzrosła o 14 874.

Liczbę odbiorców, którzy dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy w podziale na grupy odbiorców prezentują poniższe wykresy:

Liczbę odbiorców TPA w grupie taryfowej G, w odniesieniu do poszczególnych obszarów dystrybucji - operatorów, według stanu na koniec lutego 2013 r., przedstawia następująca tabela:

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Luty 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 22 727
2. ENERGA - Operator SA 22 637
3. TAURON Dystrybucja S.A. 24 656
4. ENEA Operator Sp. z o. o. 12 539
5. RWE Stoen Operator Sp. z o. o. 8 778
6. PKP Energetyka S.A. 4
7. Polenergia Dystrybucja Sp. z o. o. 3
8. ORLEN S.A. 0
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 0
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o. 0
12. ZAK S.A. 0
13. ZEC w Końskie 0
14. Energetyka Wisłosan Sp. z o. o. 0
15. Energomedia Sp. z o. o. 0
RAZEM: 91 344

Ponadto, w grupie taryfowej A, B, C w lutym 2013 r. przeprowadzono 2 797 zmian sprzedawcy, tj. o ponad dwa tysiące mniej niż w styczniu tego roku (5 919) . Natomiast w grupie taryfowej G liczba zmian sprzedawcy dokonana w lutym br. była wyższa w porównaniu do stycznia ( 7 179) i wynosiła 7 695.

W lutym 2013 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka TAURON Dystrybucja SA - 48 731. Na następnych pozycjach uplasowały się ENERGA - Operator SA - 39 306 i PGE Dystrybucja SA - 39 140. Z kolei najwięcej energii odbiorcom TPA w okresie od stycznia do lutego br. dostarczyły kolejno spółki: TAURON Dystrybucja SA - 3 864 963 MWh, PGE Dystrybucja SA - 1 390 916 MWh i ENEA Operator Sp. z o. o. - 979 959 MWh. W tym czasie piętnastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło odbiorcom TPA w sumie 7 569 568 MWh energii.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA* Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 II 2013 I-XII 2012 I-II 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 39140 8 464 902 1 390 916
2. ENERGA-Operator SA 37027 39306 4 590 218 816 179
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35 896 48731 22 463 340 3 864 963
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 26158 5 448 374 979 959
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 11759 2 150 855 410 585
6. PKP Energetyka S.A. 175 213 85 061 18 110
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 100 76 123 6 693
8. Orlen S.A. 1 1 14 282 3 038
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 53 18 224 5 347
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 2 1 490 3 170
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 55 565
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 7 806
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 5 579
14. ENERGETYKA WOISŁOSAN Sp. z o. o. 0 12 0 1 534
15. Energomedia Sp.  zo.o. 0 2 0 124
Razem: 141 797 165 486 43 559 489 7 569 568

* liczba odbiorców TPA, uwzględnia inne grupy taryfowe np. R

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

W przypadku wątpliwości lub pytań, zachęcamy do rozmowy z przedstawicielami Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Paliw i Energii w URE - nr telefonu: 48 22 244 26 36; lub z miejskim bądź powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Lista adresowa Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów jest dostępna m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

***

Przedstawione dane mogą podlegać weryfikacji przez OSD. W związku z powyższym mają one charakter szacunkowy.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.04.2013