Up
 
 

O bezpieczeństwie energetycznym w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to rezultat prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzonego z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie stanowi prezentację i ocenę całego systemu bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem zależności i wzajemnych relacji między jego poszczególnymi elementami.

Wśród najważniejszych tematów, podjętych w publikacji znajdują się kwestie dotyczące diagnozy stanu bezpieczeństwa narodowego i prognozy rozwoju środowiska bezpieczeństwa, a także koncepcji działań strategicznych i przygotowania systemu bezpieczeństwa. Lektura opracowania dostarcza także odpowiedzi na pytanie o to, jakie siły i środki należy przedsięwziąć, aby zrealizowane w tym zakresie cele, odpowiadały interesom narodowym.

Wśród najważniejszych wyzwań stojących przed Polską, autorzy publikacji wskazują m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście analizowane są kwestie dotyczące zadań realizowanych bezpośrednio bądź pośrednio przez podmioty bezpieczeństwa energetycznego, a także zagadnienia związane z dywersyfikacją dostaw surowców czy infrastrukturą energetyczną.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa, rozważane na łamach niniejszego opracowania, poza sprawami gospodarczymi obejmuje także sfery: obronną, ochronną i społeczną.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, adresowana do wszystkich obywateli, stanowi wypełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków.

Zapraszamy do lektury.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.05.2013