Up
 
 

Zmiana niektórych przepisów ustawy - Prawo energetyczne dotyczących operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu magazynowania

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 33/2013

Prezes URE informuje o wprowadzonych ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw nowych zasadach funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), operatora systemu magazynowania (OSM) oraz podmiotów świadczących usługi przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Więcej informacji w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2013 w sprawie zmiany niektórych przepisów ustawy - Prawo energetyczne dotyczących operatora systemu dystrybucyjnego oraz operatora systemu magazynowania.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.10.2013
Tagi: gaz