Up
 
 

„Skrzydła Biznesu 2013” z udziałem przedstawicieli oddziałów terenowych URE

„Rozwiązania energetyczne dla biznesu” to jeden z ważnych paneli dyskusyjnych tegorocznego cyklu konferencji adresowanych do przedsiębiorców w ramach IV edycji ogólnopolskiego projektu Dziennika Gazety Prawnej pt. „Skrzydła Biznesu”. W zorganizowanym pod szyldem tej inicjatywy spotkaniu w Gdańsku uczestniczyli przedstawiciele Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki.

Zaproszeni do dyskusji goście rozmawiali m.in. o funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej w Polsce. Podczas panelu pracownicy URE omówili m.in. kwestie związane z taryfowaniem poszczególnych obszarów tego rynku oraz kalkulacją cen energii. Przedstawili również procedurę związaną ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. W trakcie spotkania wyjaśniano ponadto zagadnienia dotyczące posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej na gruntach nie należących do przedsiębiorstwa energetycznego oraz wskazano na możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Oprócz przedstawicieli z Północnego OT URE z siedzibą w Gdańsku, do panelu dyskusyjnego „Rozwiązania energetyczne dla biznesu” zaproszone zostały także Oddziały Terenowe Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie i Wrocławiu, w których to miastach również odbyły się spotkania w ramach konferencji „Skrzydła Biznesu 2013”. Debaty z udziałem przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki planowane są jeszcze w Katowicach i Warszawie.

***

"Skrzydła Biznesu 2013" to czwarta edycja kompleksowego projektu Dziennika Gazety Prawnej, skierowanego do sektora MSP. W ramach projektu odbywa się prestiżowy ranking firm, cykl konferencji, a także wydawane są merytoryczne dodatki w całym nakładzie Dziennika Gazety Prawnej. Pod szyldem „Skrzydeł Biznesu” organizowane są spotkania dla przedsiębiorców we Wrocławiu, Sopocie, Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Katowicach oraz w Warszawie.

Rokrocznie Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem obejmują: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza instytucje wspierające działania przedsiębiorców.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.10.2013