Up
 
 

Obowiązek uzgadniania planów rozwoju

Szczegóły dotyczące zasad przedkładania Prezesowi URE do uzgodnienia projektów planów rozwoju i ich aktualizacji w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię znajdują się w  Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 35/2013.

Obowiązek ten wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i obejmuje operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego i operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Regulator podkreśla również, że zmianie uległy przepisy w zakresie obowiązku corocznego przedkładania sprawozdania z realizacji planu rozwoju, w tym termin sprawozdawczy.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.10.2013