Up
 
 

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

Kolejni odbiorcy energii dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy. W sierpniu br. dokonano 4412 zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G, tj. gospodarstwach domowych, w lipcu 2013 r. dokonano takich zmian 2399 - wynika z cyklicznego monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Liczbę odbiorców, którzy dołączyli do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy w podziale na grupy odbiorców prezentują poniższe wykresy:

Informacje dotyczące liczby zmian sprzedawcy w I-VIII 2013 r.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w lipcu 2013 r. wyniosła 1860, natomiast w sierpniu br. dokonano takich zamian 1500. W grupie taryfowej G, czyli wśród odbiorców w gospodarstwach domowych, w lipcu br. przeprowadzono 2399 zmian sprzedawcy, w kolejnym miesiącu liczba ta wyniosła 4412.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do VIII 2013 r.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2013 r. wyniosła 86 985, czyli zwiększyła się od końca XII 2012 r. o 21 658, co stanowi wzrost o 33,2%.

Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec sierpnia 2013 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 108 542, a zatem zwiększyła się od końca XII 2012 r. o 32 072, co stanowi wzrost o 41,9%.

Przypominamy: Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstw

 

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA* Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2012 VIII 2013 I-XII 2012 I-VIII 2013
1. PGE Dystrybucja S.A. 35792 44280 8 464 902 6 164 024
2. ENERGA-Operator SA 37027 42543 4 590 218 3 818 866
3. TAURON Dystrybucja S.A. 35896 59150 22 463 340 11 924 567
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 22497 33832 5 448 374 4 084 727
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 10247 15096 2 150 855 1 632 636
6. PKP Energetyka S.A. 175 256 85 061 78 448
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 120 146 76 123 32 472
8. Orlen S.A. 1 1 14 282 15 572
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 34 62 18 224 29 171
10. Infrastruktura Kapuściska S.A.* 1 4 1 490 13 958
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 3 4 207 898 180 845
12. ZAK S.A. 3 3 30 961 36 814
13. ZEC w Końskich 1 2 7 760 24 798
14. Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0 15 0 11 649
15. Energomedia Sp. z o. o. 0 3 0 248
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0 14 0 568
17. Power 21 Sp. z o. o. 0 20 0 400
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0 1 0 1 819
19. Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. 0 1 0 72
Razem: 141 797 195 433 43 559 489 28 051 654

*uwzględniono liczbę odbiorców TPA, posiadających jednocześnie umowy sprzedaży w grupie taryfowej G oraz w innych grupach taryfowych, a także liczbę odbiorców innych grup taryfowych niż ABC i G, np. R

**Infrastruktura Kapuściska S.A. (dawniej: Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.) zmiana nazwy w dniu 14 sierpnia 2013 r.

Liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G, w odniesieniu do poszczególnych obszarów dystrybucji - operatorów, według stanu na koniec sierpnia 2013 r., przedstawiała się następująco:

  Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców korzystających z prawa wyboru
sprzedawcy za miesiąc sierpień  2013 r. (grupa taryfowa G)
1. PGE Dystrybucja S.A. 25463
2. ENERGA-Operator SA 24329
3. Tauron Dystrybucja S.A. 29823
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 17521
5. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 11392
6. PKP Energetyka S.A. 9
7. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 5
8. Orlen S.A. 0
9. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 0
10. Infrastruktura Kapuściska S.A. 0
11. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0
12. ZAK S.A. 0
13. ZEC w Końskie  0
14 Energetyka WISŁOSAN Sp. z o. o. 0
15. Energomedia Sp. z o. o. 0
16. ENERGIT Sp. z o. o. 0
17. Power 21 Sp. z o. o. 0
18. Elektrownia Chorzów S.A. 0
19. Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. 0
Razem:   108 542

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej stan na koniec sierpnia 2013 r.

Informacje pochodzą z monitoringu URE prowadzonego na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.11.2013