Up
 
 

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach - zbiór sprawozdań na stronie BIP URE

W związku z upływem terminu składania pierwszego półrocznego sprawozdania z wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki (BIP URE) została utworzona zakładka, zawierająca skany przekazanych regulatorowi dokumentów.

Ww. sprawozdania sporządzone i przedłożone Prezesowie URE do dnia 30 stycznia br. przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 9w ustawy - Prawo energetyczne, będą sukcesywnie publikowane w zakładce MIKROINSTALACJE.

O zbliżającym się terminie składania sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach, Prezes URE przypominał w informacji nr 2/2014 z dn. 20 stycznia 2014 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.02.2014