Up
 
 

Zmiana przy określaniu wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że wyznaczenie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) powinno następować na podstawie rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa (DS) o stałym oprocentowaniu, o najdłuższym terminie wykupu, zanotowanych na Rynku Treasury BondSpot Poland, w roku bezpośrednio poprzedzającym rok oceny efektywności.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.02.2014