Up
 
 

Wytyczne i formularze konieczne do opracowania planów rozwoju dla przedsiębiorstw przemysłowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia zaktualizowane wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju oraz jego aktualizacji w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz formularze niezbędne do opracowania projektu planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji.

Wytyczne te dotyczą przedsiębiorstw, które posiadają mniej niż 100 tys. odbiorców (tzw. przedsiębiorstwa przemysłowe) i określają minimalny zakres jaki powinien zawierać plan rozwoju oraz jego aktualizacja sporządzane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), które powinny składać się z dwóch podstawowych części, tj. części opisowej i części tabelarycznej.

Uwzględniając fakt, że projekt planu rozwoju oraz projekt jego aktualizacji podlegają opiniowaniu przez właściwy miejscowo zarząd województwa (zgodnie z zapisami art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne), Prezes URE zwraca się z prośbą o przekazanie dodatkowej liczby egzemplarzy (poza egzemplarzem przeznaczonym dla Prezesa URE) projektu planu rozwoju lub projektu jego aktualizacji, odpowiedniej do liczby województw, na terenie których przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność dystrybucyjną.

Ponadto Prezes URE przypomina o obowiązku przedłożenia sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zgodnie z art. 16 ust. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) obowiązek ten aktualnie dotyczy tylko grupy przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do uzgodnienia projektu planu rozwoju z Prezesem URE.

Zmianie uległ też ostateczny termin przedkładania sprawozdania z realizacji planu rozwoju, który obecnie przypada na dzień 30 kwietnia każdego roku.

Formularze i szczegółowe wytyczne dotyczące opracowania planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji znajdują się w Zaktualizowanych wytycznych oraz kwestionariuszach dla przedsiębiorstw energetycznych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.02.2014