Up
 
 

Przedsiębiorstwa ciepłownicze zwolnione z obowiązku przedkładania sprawozdań z realizacji planów rozwoju

Odpowiadając na liczne zapytania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że na mocy obowiązującej od września 2013 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 984) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła zostały zwolnione z obowiązku przedkładania Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.02.2014