Up
 
 

URE weryfikuje biomasę „leśną” i biomasę „agro”

W związku z prowadzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki pracami nad Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) informujemy, że aktualnie odbywają się spotkania z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych zrzeszonych w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie (TGPE) oraz Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), których aktywne uczestnictwo i znaczące zaangażowanie pozwalają przyjąć, iż z końcem pierwszego kwartału br. uzgodnione zostaną zasadnicze założenia i podstawy funkcjonowania systemu uwierzytelniania biomasy.

Wypracowane założenia systemu będą podstawą do podjęcia dalszych prac z podmiotami dysponującymi wiedzą i doświadczeniem w zakresie weryfikacji biomasy, które to podmioty w wyznaczonym przez Urząd terminie przekazały projekty stosownych procedur weryfikacji biomasy na cele energetyczne. Projekt „KSUB” zostanie następnie poddany publicznym konsultacjom z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszających wytwórców biomasy.

UWAGA: Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia Prezes URE w dalszym ciągu weryfikuje klasyfikację zużytej przez jednostki wytwórcze biomasy „leśnej”, jak również wzywa do udokumentowania istnienia upraw energetycznych, z których pozyskano tzw. biomasę „agro”.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.02.2014
Tagi: OZE, biomasa