Up
 
 

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do złożenia informacji w sprawie prognoz na okres 15 lat

Zgodnie z art. 16 ust. 20 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, sporządzają prognozy na okres 15 lat.

Prognozy powinny obejmować w szczególności wielkość produkcji energii elektrycznej, a także przedsięwzięcia w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących lub budowy nowych źródeł. Ponadto powinny zawierać dane techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo energetyczne, co 2 lata w terminie do 30 kwietnia danego roku, aktualizuje te prognozy i informuje o nich Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

W celu zapewnienia jednolitego charakteru informacji przekazywanych Prezesowi URE, przygotowano formularz w postaci ankiety do uzupełniania przez wytwórców zobowiązanych do sporządzenia ww. prognoz.

Wypełniony formularz dotyczący prognoz należy przesłać do 30 kwietnia 2014 r. na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź przekazać bezpośrednio do kancelarii Urzędu Regulacji Energetyki.

Wypełnioną ankietę należy również przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail: prognozy2014@ure.gov.pl.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2014 w sprawie prognoz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej na okres 15 lat, o których mowa w art. 16 ust. 20 i 21 ustawy - Prawo energetyczne.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.03.2014