Up
 
 

XIX Konferencja Energetyczna EuroPOWER

“Społeczeństwo, Energetyka, Gospodarka” to hasło tegorocznej konferencji EuroPOWER, która była organizowana pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Spotkanie, które odbywa się już po raz dziewiętnasty, jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetyczno-paliwowego oraz administracji centralnej. Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących w sektorze energetycznym oraz wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań.

Polityka energetyczna UE i Polski, współzależności i zakres autonomii. Rola państwa w stanowieniu regulacji, nadzorze nad rynkiem i w nadzorze właścicielskim - pod tym tytułem pierwszego dnia konferencji, odbyła się dyskusja panelowa z udziałem Wiceprezesa URE, Macieja Bando.

W rozmowie moderowanej przez dr Leszka Juchniewicza, przewodniczącego Rady Programowej EuroPOWER, uczestniczyli także Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Cezary Szwed, Członek Zarządu PSE, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki oraz Dariusz Mioduski, Prezes Zarządu Radwan Investments.

Szansa na wspólną politykę energetyczną

Wśród wiodących tematów dyskusji znalazła się kwestia wspólnego rynku energii w Europie. Wspólny rynek energii daje większe możliwości rozwoju i działania zarówno dla przedsiębiorstw jak i indywidualnych odbiorców - ocenili uczestnicy dyskusji. W tym kontekście rozmawiano również o bezpieczeństwie energetycznym, zwłaszcza w obliczu sytuacji geopolitycznej, jaka ma miejsce na Ukrainie. Zadaniem Prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Mariusza Zawiszy pomysł stworzenia wielkiej grupy zakupowej i wspólny zakup gazu przez Unię Europejską to dobre rozwiązanie, które przyniesie same korzyści. Z kolei Dariusz Mioduski, Prezes Radwan Investments wyraził obawę, że Ukraina zostanie w UE wykorzystana jako pretekst do zwiększenia roli państwa i regulacji oraz chronienia wielkich firm pod hasłem bezpieczeństwa energetycznego.

W odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki stwierdził, że rola państwa w energetyce jest ważna i konieczna do ustalenia zasad funkcjonowania. - Sfera rządowa musi być odporna na naciski - dodał.

Podczas dyskusji mówiono również o konieczności poniesienia przez państwo ewentualnych kosztów związanych z przyjętymi kierunkami unijnej polityki klimatycznej. Skupiono się również na wymaganiach klimatycznych UE oraz propozycjach nowych ram polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 r. - Poprawa efektywności energetycznej powinna być pierwszym priorytetem krajowej polityki energetycznej do 2030 roku. Jest tu sporo do zrobienia. - zauważył Maciej Bando, szef Urzędu Regulacji Energetyki

Energetyka siłą napędową gospodarki

O szansie rozwoju polskiej energetyki rozmawiano także drugiego dnia Konferencji EuroPOWER podczas panelu dyskusyjnego Rozwój bez granic a granice rozwoju. Czy polską energetykę stać na rozwój ? W debacie poświęconej m.in. strategii rozwoju energetyki oraz roli państwa jako głównego współwłaściciela sektora energetycznego obok Macieja Bando, Wiceprezesa URE udział wzięli dr Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Stanisław Okrasa, Prezes Zarządu Agencji Rynku Energii, Krzysztof Maryl, Radca Ministra Gospodarki, prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej, Sławomir Krystek, Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Tomasz Wirth, Dyrektor Departamentu Współpracy z Korporacjami w mBanku.

Przed uczestnikami dyskusji postawiono pytania dotyczące szansy na rozwój polskiej energetyki oraz potrzeb inwestycyjnych i źródeł pozyskiwania środków na ten cel. Podczas rozmowy paneliści wskazywali na możliwość pozyskiwania kapitału poprzez giełdę oraz konsolidację sektora w celach inwestycyjnych. Podczas debaty rozmawiano również o nowych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zasad udzielania pomocy w sektorze energetycznym oraz wprowadzeniu mechanizmów ograniczających ryzyko.

W czasie ożywionej dyskusji wspomniano także o konieczności stworzenia solidnej doktryny energetycznej oraz konkretnej wizji polityki energetycznej. Zdaniem Wiceprezesa Bando energetyka jest sektorem przewidywalnym, bezpiecznym, w który warto inwestować. - Dzisiaj pieniądz jest tani, to dobry moment na długoterminowe inwestycje - podsumował Szef URE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.04.2014