Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzonego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W I kwartale 2014 r. cena ta wyniosła 1,31 zł/m3.

Szczegółowe informacje w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne zawiera Informacja Prezesa Urzędu Energetyki Nr 21/2014.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.05.2014