Up
 
 

Sposób ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego

Prezes URE przedstawia wytyczne w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, art. 49b ust. 1 ustawy  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i poz. 490) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliw gazowych mają obowiązek sprzedaży części gazu ziemnego wysokometanowego na giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany, czyli tzw. obowiązek publicznej sprzedaży gazu. W 2013 r. obowiązek ten wynosił 30% gazu wprowadzonego do sieci przesyłowej przez przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem gazem ziemnym. Wolumen gazu objętego ww. obowiązkiem ulega w kolejnych latach zwiększeniu - od 1 stycznia 2014 r. do 40% , a od 1 stycznia 2015 r. do 55%.

Z obowiązku publicznej sprzedaży gazu ziemnego zwolnione są przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą, które w danym roku posiadają prawo do przepustowości w punktach wejścia (przydział przepustowości) do krajowego systemu przesyłowego na połączeniach z systemami przesyłowymi innych państw w wielkości mniejszej niż 10% sumy przepustowości wszystkich tych punktów.

Natomiast nie podlegają zwolnieniu z obowiązku publicznej sprzedaży gazu ziemnego przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą wchodzące w skład grupy kapitałowej, jeżeli łączna wielkość przepustowości w punktach wejścia na połączeniach transgranicznych, do których przedsiębiorstwa te posiadają prawo (przydział przepustowości), jest większa niż 10% sumy przepustowości wszystkich punktów wejścia na połączeniach transgranicznych.

Szczegóły dotyczące sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego znajdują się w  Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2014.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 10.07.2014