Up
 
 

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji energetyki nr 28/2014

W dniu 14 lipca br. Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy za II kwartał 2014 r.

We wskazanym okresie ww. cena wyniosła 164,70 zł/MWh.

Więcej szczegółów na temat średniej ceny energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za II kwartał 2014 r., zawiera Informacja Prezesa Urzędu Energetyki Nr 28/2014.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 14.07.2014