Up
 
 

Prezes URE uczestnikiem debaty „Giełdy gazu i infrastruktura przesyłowa jako elementy poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju”

Znaczenie giełdy gazu i infrastruktury przesyłowej dla bezpieczeństwa energetycznego było głównym tematem debaty, która odbyła się 23 lipca br. w Państwowej Agencji Prasowej.

PAP zorganizował debatę we współpracy z Gdańską Akademią Bankową. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: wicepremier Janusz Piechociński, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Jan Krzysztof Bielecki oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando.

Debata nawiązywała do rekomendacji przyjętych podczas czerwcowego Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF), gdzie jedną z kluczowych kwestii było bezpieczeństwo energetyczne. Wśród rekomendowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego wymienia się z jednej strony rozwój giełd gazu w krajach Wspólnoty i liberalizację rynku w Polsce, a z drugiej - inwestycje umożliwiające zdywersyfikowanie źródeł dostaw gazu.

Wicepremier, rozpoczynając spotkanie, zwrócił uwagę, że „nie tylko w obszarze energii, dostaw gazu, czy dostaw surowców, ale w każdym obszarze nasz świat zrobił się wyjątkowo niepewny”. Jednocześnie zauważył, że Europa wyciągnęła wnioski z minionych kryzysów gazowych. Zaznaczył, że Polska zrobiła wielki postęp w tym zakresie, zwiększając m.in. objętość magazynów, możliwości poszukiwania, otwierając się na nowe technologie. Podkreślił również aktywną rolę Polski w dyskusji nad unią energetyczną Europy.

Zaproszeni do debaty goście odnieśli się do idei wspólnego czy raczej jednolitego rynku energii w UE, koncentrując się na rynku gazu.

Rozmowę zdominowała tematyka obligo giełdowego jako instrumentu liberalizacji rynku gazu, a także znaczenie i rozwój giełd gazu. W trakcie gorącej dyskusji przedstawiono różne koncepcje spojrzenia na KDT i związane z tym problemy.

Podsumowując spotkanie Prezes URE Maciej Bando potwierdził, że rynek gazu nie jest jeszcze wystarczająco płynny, aby uwolnić ceny, a Urząd Regulacji Energetyki poprzez swoją działalność dąży do wywiązania się z kierunków określonych w „Mapie Drogowej”.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.07.2014