Up
 
 

Rośnie liczba zmieniających sprzedawcę energii elektrycznej - najnowsze dane podsumowujące pierwsze półrocze

Jak wynika z monitoringu Prezesa URE, do końca pierwszego półrocza 2014 r. sprzedawcę energii zmieniły 211 332 gospodarstwa domowe - grupa taryfowa G (w tym - w czerwcu dokonano 9 706 zmian).

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana na koniec czerwca  2014 r. wyniosła 113 335 (w tym - w czerwcu dokonano 1 602 zmian).

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Przed podpisaniem umowy wnikliwie zapoznaj się z jej warunkami, Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat najważniejszych praw odbiorców zawiera opracowany przez URE  Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej.

 

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do VI 2014 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.08.2014