Up
 
 

Prezes URE uczestnikiem debaty PAP o skutecznym zarządzaniu popytem na energię

Bezpieczeństwo energetyczne było głównym tematem debaty, która odbyła się 23 października br. w Polskiej Agencji Prasowej.

Uczestnicy debaty „Jak poprawić bezpieczeństwo energetyczne i skutecznie zarządzać popytem na energię?” rozmawiali, jak efektywnie poprawić bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego i wpłynąć na rozwiązanie problemu deficytu mocy.

Zaproszeni do debaty goście odnieśli się do dotychczasowych doświadczeń operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz firm z branży dotyczących skutecznego zarządzania i stosowania różnych mechanizmów regulowania popytem na moc.

Rozważano m.in. mechanizm zarządzania popytem na energię tzw. demand side response (DSR). Dobrowolne przenoszenie przez konsumentów swojego zapotrzebowania poza okresy szczytu generuje tzw. jednostki negawatów, czyli energii nieużytej w danym czasie. Dodatkowo zarządzanie popytem powoduje, że w większym stopniu wykorzystuje się potencjał istniejących elektrowni. To z kolei pozwala uniknąć nowych inwestycji i - jak stwierdzili uczestnicy debaty - prowadzi do oszczędności.

Uczestnicy spotkania zauważyli, że aby móc na większą skalę skutecznie wprowadzić mechanizm zarządzania popytem, potrzebne są odpowiednie warunki techniczne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando stwierdził, że z uwagi na postęp technologiczny rozwój inteligentnych sieci energetycznych jest nieunikniony. Zaznaczył jednak, że samo opomiarowanie powinno być ostatnim elementem wdrożenia systemu i nie może być celem samym w sobie.

Wśród tematów dyskusji znalazła się także kwestia pilotażowych programów zarządzania popytem, przeprowadzonych w innych krajach europejskich, które spowodowały redukcję mocy szczytowej na poziomie od 6% do 10%.

Zwrócono również uwagę na wpływ, jaki będzie miało oddanie połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa będącego największym z obecnie realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne projektów inwestycyjnych, na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zdaniem Prezesa URE, jak i większości dyskutantów, braki mocy nie grożą Polsce. Powstały już mechanizmy, dzięki którym nie można już mówić o zagrożeniu stabilności pracy systemu energetycznego.

Więcej informacji na stronie PAP.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.10.2014