Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

Prezes URE ogłosił, że w III kw. br. średnia cena gazu importowanego do Polski z UE i krajów EFTA wyniosła 0,97 zł/m3 .

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana została średnia kwartalna cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W III kwartale br. cena ta wyniosła 0,97 zł/m3 . Przypomnijmy, że w II kw. wynosiła ona 1,09 zł/m3 .

Pełna informacja znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2014.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 14.11.2014