Up
 
 

Obowiązki informacyjne jednostek odbiorczych, wytwórczych i produkcyjnych

Zgodnie z treścią rozporządzenia Komisji (UE) 543/2013 z 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009, od 5 stycznia 2015 r. będzie stosowany art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Przepis ten nakłada na uczestników rynku obowiązek przekazywania do operatora sieci przesyłowej wymaganych rozporządzeniem danych, w szczególności w zakresie:

  • obciążenia jednostek wytwórczych;
  • planowanej i nieplanowanej niedyspozycyjności jednostek odbiorczych oraz wytwórczych o mocy 100 MW lub większej;
  • planowanej i nieplanowanej niedyspozycyjności jednostek produkcyjnych o mocy 200 MW lub większej;
  • mocy wytwórczych zainstalowanych w jednostkach produkcyjnych;
  • jednostek produkcyjnych (istniejących lub planowanych) o mocy wytwórczej równej 100 MW lub więcej;
  • szacunkowej ilości planowo wytwarzanej energii w jednostkach produkcyjnych;
  • prognozowanej ilości wytwarzanej energii wiatrowej i słonecznej w jednostkach produkcyjnych;
  • ilości wytworzonej energii.

Odbiorcą powyższych danych jest Operator Systemu Przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Na stronie www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1862 udostępnione zostały bliższe informacje na temat przekazywania przedmiotowych danych.

Więcej szczegółów odnośnie obowiązków informacyjnych znajduje się w Komunikacie Prezesa URE nr 42/2014.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.11.2014