Up
 
 

10 stycznia 2015 r. mija termin składania przez wybrane przedsiębiorstwa wytwórcze sprawozdania URE-EE za I półrocze 2014 r.

Do 10 stycznia 2015 r. wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej w I półroczu 2014 r. (URE-EE).

Sprawozdanie URE-EE obejmuje swym zakresem informacje z obszaru ekonomiczno-finansowego dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, rodzajów prowadzonej działalności energetycznej, rodzajów paliw zużywanych do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Badanie włączone jest w system badań statystycznych statystyki publicznej.

 

Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdania prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu sprawozdania.

Sprawozdanie URE-EE za I półrocze 2014 r. należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: drr@ure.gov.pl.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.12.2014