Up
 
 

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji energetyki nr 3/2015

W dniu 14 stycznia br. Prezes URE, działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, ogłosił średnią cenę energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy za IV kwartał 2014 r.

We wskazanym okresie ww. cena wyniosła 167,97 zł/MWh.

Więcej szczegółów na ten temat zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2015.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 14.01.2015