Up
 
 

Pierwszy wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczący kary za niewywiązanie się z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem ogłoszonym 14 stycznia 2015 r. przyznał rację Prezesowi URE w zakresie zasadności nałożenia kary na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. za niewywiązanie się z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy w latach 2007-2008.

Poziomy maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy.

Na podstawie tego rozporządzenia, maksymalny udział paliwa importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku, w latach 2005-2009 nie mógł być wyższy niż 72 proc.

Z uwagi na wykazane w toku procesu starania PGNiG S.A. zmierzające do realizacji przedmiotowego obowiązku, Sąd Apelacyjny w Warszawie obniżył do 500 000 zł wysokość kary nałożonej na ten podmiot.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 15.01.2015
Tagi: gaz