Up
 
 

Sprawozdania z realizacji przez przedsiębiorstwa „obliga giełdowego”

Do 31 marca 2015 r. przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji obowiązków tzw. publicznej sprzedaży energii, zwanej też „obligiem giełdowym”.

W związku z tym Urząd Regulacji Energetyki przygotował wytyczne, które mają na celu ujednolicenie zakresu i treści Sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa oraz przedstawienie podejścia Prezesa URE do rozliczania tych obowiązków. Wytyczne te można znaleźć w zamieszczonej poniżej Informacji dotyczącej zakresu Sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania tych obowiązków.

Dokument ten zastępuje Informację z dnia 26 marca 2014 r., uwzględniając tym samym zmianę przepisów prawa.

Poniżej znajdują się także: formularz sprawozdawczy R-14 oraz tabela - sprzedaż energii elektrycznej na giełdach energii elektrycznej, stanowiące część opisową i analityczną Sprawozdania.

Sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w 2014 r. należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: art49a@ure.gov.pl.

W przypadku dodatkowych pytań, do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE, w podziale na spółki objęte ww. obowiązkiem wynikającym:

  • z art. 49a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne
    • p. Anna Chłapińska (tel. 22 487 56 02),
    • p. Grzegorz Pogorzelski (tel. 22 487 56 01);
  • z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, czyli spółki mające prawo do otrzymywania środków na pokrycie kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 ze zm.)
    • p. Agata Opolska i p. Robert Wrzesień (tel. 22 487 57 06).
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.03.2015