Up
 
 

Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Jak wynika z cyklicznego monitoringu Prezesa URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W lutym br. zmiany sprzedawcy dokonało 9 766 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu 2015 r. liczba ta wzrosła do 10 363.

Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w lutym 2015 r. wynosiła 2 417, podczas gdy w marcu br. przeprowadzono takich zmian 2 562.

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi)

Szczegóły dotyczące liczby zmian sprzedawcy energii znajdują się w Informacjach dotyczących liczby zmian sprzedawcy w I - III 2015 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.04.2015