Up
 
 

Sprawozdania z wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zmieniła dotychczasowe zasady sprawozdawczości operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie mikroinstalacji przyłączonych do ich sieci.

Prezes URE w Informacji nr 23/2015 określił procedury ujednolicające formy przekazywanych do URE danych dotyczących wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. Załącznikiem do tej Informacji jest skoroszyt Excel’a, który należy wypełnić oraz wydrukować i przesłać na adres URE z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy o OZE.

W Informacji nr 23/2015 Prezesa URE określono również sposób i terminy dostarczania przez operatorów systemów dystrybucyjnych sprawozdań wymaganych ustawą o OZE.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.05.2015