Up
 
 

Wnioski z konsultacji publicznych w sprawie modelu przekazywania użytkownikom sieci przesyłowej gazu ziemnego informacji w procesie bilansowania handlowego

Od 29 kwietnia do 8 maja 2015 r. trwały ogłoszone przez Prezesa URE konsultacje publiczne dotyczące wyboru modelu przekazywania przez operatora systemu przesyłowego użytkownikom sieci przesyłowej gazu ziemnego informacji w procesie bilansowania handlowego. W toku konsultacji zebrano 11 stanowisk użytkowników sieci. Te stanowiska oraz inne zebrane uwagi nie wskazują, aby którykolwiek z przedstawionych modeli przekazywania informacji zyskał wyraźną przewagę w opinii większości użytkowników sieci.

Stanowiska zostały omówione z przedstawicielami OGP Gaz-System SA oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Ustalono, że zostaną one wzięte pod uwagę w pracach nad przygotowaniem nowelizacji instrukcji ruchu i eksploatacji sieci. Dostosowanie przepisów instrukcji w zakresie modelu przekazywania informacji  powinno nastąpić w III kwartale br.

W załączniku znajduje się zestawienie uwag przekazanych do URE w trakcie konsultacji publicznych.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.06.2015