Up
 
 

Trzeci raport Prezesa URE o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym oraz planach rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego

Prezes URE, zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy - Prawo energetyczne, co dwa lata sporządza raport o warunkach gospodarowania w sektorze energetycznym, zawierający także ocenę planów rozwoju OSP i OSD pod kątem przyszłego bezpieczeństwa zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe.

Raport, przekazany ministrowi gospodarki w końcu czerwca br. nosi tytuł: „Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe”. Raport dostępny jest na dedykowanej tym dokumentom stronie internetowej URE.

Jest to trzeci z kolei dokument tego typu sporządzony przez Prezesa URE. Pierwszy powstał w 2011 r. Raport tegoroczny od poprzednich edycji różni się znacznie poszerzoną zawartością. W następstwie kolejnej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, trzeci raport  obejmuje także informacje z sektora paliw gazowych, w zakresie analogicznym jak dla elektroenergetyki.

Dokument składa się z trzech głównych części. W pierwszej omówiono zagadnienia gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o projektach inwestycyjnych krajowych firm sektora. Część druga zawiera szczegółowe dane i ocenę warunków podejmowania i prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych. W części trzeciej  zawarto propozycje zmian przepisów prawa, które ułatwiłyby realizację polskiej polityki energetycznej.

Polecamy lekturę pełnej treści tegorocznego raportu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.07.2015