Up
 
 

Informacja o przychodach z transgranicznej wymiany energii

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 714/2009 krajowi regulatorzy publikują co roku informację o kwocie przychodów z tytułu transgranicznej wymiany energii uzyskanych przez krajowego operatora systemu (w Polsce jest to PSE S.A.) w zakończonym okresie sprawozdawczym. Dodatkowo regulator ocenia, czy sposób zagospodarowania pieniędzy uzyskanych z tego tytułu był zgodny z rekomendacjami wspomnianego Rozporządzenia. Te zaś mówią, że uzyskane pieniądze muszą być przeznaczane na utrzymanie lub zwiększenie możliwości transgranicznej wymiany energii na obszarze UE.

Wykonując te dyspozycje Prezes URE opublikował 30 lipca br. stosowną informację  za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wynika z niej, że w tym czasie przychody PSE S.A. z omawianego tytułu wyniosły ponad 97,5 mln zł.

Weryfikacja danych przedstawionych przez PSE S.A. wykazała, że wszystkie te przychody zostały przeznaczone na cele opisane w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 714/2009.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa URE nr 28/2015 w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.07.2015