Up
 
 

Informacja w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 rok

Na podstawie ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej Prezes URE dokonał korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2014 r. dla wytwórców objętych tą ustawą.  W opublikowanej 19 sierpnia br. Informacji Prezesa URE nr 33/2015 przedstawiono indywidualne rozliczenie za 2014 r. każdego z wytwórców objętego wspomnianą ustawą i sposób tego rozliczenia.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  33/2015 w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2014 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.08.2015