Up
 
 

Metodologia i kryteria wykorzystywane do oceny inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych sektora energii elektrycznej oraz ponoszonego podwyższonego ryzyka

Załączony do niniejszej informacji dokument pod powyższym tytułem został opracowany na podstawie art. 13 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 347/2013 z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, w celu wskazania sposobu oceny przez Prezesa URE inwestycji w projekty infrastruktury energii elektrycznej posiadające status projektów wspólnego zainteresowania (ang. PCI - Projects of Common Interest).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.09.2015