Up
 
 

Stawki opłaty przejściowej na rok 2016

Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Prezes URE poinformował 20 października br. o wysokości stawek opłaty przejściowej. Będą one obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.10.2015