Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W III kwartale br. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 92,41 zł/MWh.

Przypominamy, że w II kwartale cena ta wynosiła 91,50 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2015.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.11.2015