Up
 
 

Wykazy odbiorców przemysłowych na 2016 rok

Prezes URE, w poniżej zamieszczonych Informacjach, przedstawia wykazy odbiorców przemysłowych, którzy do 30 listopada 2015 r.:

  • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne (Informacja Prezesa URE nr 48/2015),
  • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Informacja Prezesa URE nr 49/2015).

Prezes URE stosownie do zapisów ww. ustaw opublikował powyższe wykazy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.12.2015