Up
 
 

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) stosowana do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci

Prezes URE poinformował, że wartość IRR w poszczególnych latach 2016-2020 odpowiadać będzie wartości stopy wolnej od ryzyka obowiązującej w I kwartale danego roku, publikowanej na stronie internetowej URE.

W związku z tym, dla potrzeb oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej, w 2016 r. wskaźnik IRR należy przyjmować na poziomie 2,800%.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 5/2016 w sprawie ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) stosowanej do oceny warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.01.2016