Up
 
 

XVI Ogólnopolski Kongres POWERPOL

Prezes URE Maciej Bando uczestniczył w XVI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbył się w dniach 27-28 stycznia br. w Warszawie.

  • XVI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL (Źródło: Europejskie Centrum Biznesu)
    XVI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL (Źródło: Europejskie Centrum Biznesu)
  • XVI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL (Źródło: Europejskie Centrum Biznesu)
    XVI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL (Źródło: Europejskie Centrum Biznesu)

Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmiał: „Rok 2016. Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”. Dwudniowy Kongres podzielony został na sześć tematycznych paneli dyskusyjnych: Zmiany w polskiej energetyce - wyzwania na kolejne 3 lata, Droga dla nowych inwestycji, Przyszłość ciepła w Polsce, Wpływ strategii firm dystrybucyjnych i przesyłowych na dalszą liberalizację rynku energii elektrycznej i gazu, Klient a zmiany na rynku energetycznym oraz System aukcyjny - szansa czy zagrożenie.

Do udziału w panelach zaproszono przedstawicieli rządu oraz reprezentantów polskich i europejskich spółek energetycznych. Panelowa formuła Kongresu została połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych.

Kongres otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski, podkreślając najważniejsze zadania polskiej energetyki. W słowie wstępnym minister zaznaczył, że bezpieczeństwo energetyczne jest kluczową kwestią dla zapewnienia gospodarczego rozwoju Polski.

Pierwszy panel dotyczący zmian w polskiej energetyce rozpoczęło wystąpienie p. Mariusza Orion Jędryska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Geologa Kraju.

W panelu obok prezesa URE wzięli udział: Eryk Kłossowski prezes Zarządu PSE S.A., Janusz Kowalski prokurent w PGNiG S.A., Remigiusz Nowakowski prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Roman Pionkowski wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju w ENERGA S.A. i Marek Woszczyk prezes Zarządu PGE S.A.

Podczas dyskusji, prezes URE zaznaczył, że zarówno inwestorzy, jak i odbiorca końcowy muszą mieć poczucie stabilności energetycznej i to jest rola regulatora. Podstawowym obowiązkiem, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem regulatora jest równoważenie interesów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcą końcowym - podkreślał Maciej Bando.

Dyskusja w ramach panelu dotyczyła ponadto wyzwań oraz priorytetów dla sektora na najbliższe 3 lata oraz przyszłości energetyki.

Konferencję, zorganizowaną przez Europejskie Centrum Biznesu,  objął patronatem honorowym Prezes URE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.01.2016