Up
 
 

Rynek gazu ziemnego w Polsce w 2015 r. - badanie ankietowe URE

Prezes URE, realizując obowiązek monitorowania funkcjonowania systemu gazowego w Polsce, wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przedstawienia danych dotyczących pozyskiwania i sprzedaży gazu w 2015 r. Konieczność zebrania ww. danych wynika zarówno z art. 23 ust. 2 pkt 20 ustawy - Prawo energetyczne, jak również z obowiązku informowania Komisji Europejskiej o funkcjonowaniu polskiego rynku gazu.

Przedsiębiorstwa energetyczne proszone są o udzielenie informacji poprzez wypełnienie  stworzonych w tym celu ankiet, zamieszczonych w zakładce Badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego za 2015 r. Zebrane w ten sposób informacje wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania spółki należy przesłać do 29 lutego 2016 r. również drogą elektroniczną na adres: spr.drr@ure.gov.pl.

Ponadto, w ramach prowadzonego przez URE monitoringu na potrzeby oceny występowania konkurencji na polskim rynku gazu, przedsiębiorstwa proszone są o dobrowolne udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione w dodatkowej ankiecie dotyczącej oceny rynku gazu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 08.02.2016
Tagi: gaz