Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W IV kwartale 2015 r. średnia cena gazu importowanego do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 87,11 zł/MWh.

Przypominamy, że w III kwartale 2015 r. cena ta wynosiła 92,41 zł/MWh.

Szczegóły dotyczące średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2016.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 12.02.2016